• 097 571 19 44
  • banhatgiongvn@gmail.com
  • Hỗ trợ tư vấn
    097 571 19 44
SEN MINI NHẬT

60,000 VNĐ

75,000 VNĐ

SEN BÁCH DIỆP

60,000 VNĐ

75,000 VNĐ

SEN CUNG ĐÌNH

60,000 VNĐ

75,000 VNĐ

SÚNG THÁI

50,000 VNĐ

62,500 VNĐ

CÂY SÚNG THÁI

200,000 VNĐ

200,000 VNĐ

CÂY SEN

120,000 VNĐ

120,000 VNĐ